Az I. világháború kitöréséig Budaörs községet szinte kizárólag római katolikus vallású sváb lakosság lakta. A világháború kitörése után ez a zárt közösség kezdett felbomlani. Így érkezett ide 1917-ben Nagy Pál, akit mint MÁV alkalmazottat Budaörsre helyeztek. Ez a család volt az a református vallású mag, amelyből a mai egyházközség kifejlődött. A nyolc gyermekes Nagy család az első időkben Budafokra járt istentiszteletekre.

1926-ban mint HÉV alkalmazottat Törökbálintról Budaörsre helyezték Csákány Mihályt családjával, hat gyermekével együtt. Ők eleinte Törökbálintra jártak, ahol a Budafoki Református Egyház szórványaként működött református gyülekezet.

1932-ben kezdődött meg Budaörsön a református gyülekezet megszervezése Székely Sándor ref. lelkipásztor vezetésével, hisz a Nagy és a Csákány család gyermekei kezdtek felnőtté válni. Az akkori MÁV állomás főnöke református vallású volt, és megengedte, hogy az istentiszteleteket vasárnaponként az állomás I. osztályú várótermében tartsák. A gyülekezet kezdetben MÁV és HÉV alkalmazottakból, csendőrökből, iparosokból, pedagógusokból állt. 14 család járt gyermekeivel együtt az istentiszteletekre. A bibliaórákat és egyéb alkalmakat Nagy Pál lakásán tartották. Később az istentiszteleteket és a konfirmációi ünnepséget is lakásokon kellett megtartani.

1941-ben alakult meg Budaörsön a gyülekezet, a Budafoki Református Egyházközség szórványaként. Gondnokul Nagy Pált választották. A három presbiter egyike, Csákány József később az önálló gyülekezet gondnoka lett. A szolgálatokat Lukács József budafoki segédlelkész végezte.

A szépen fejlődő gyülekezeti életet is kettétörte a II. világháború. Csak 1946-ban indultak újra a gyülekezeti alkalmak, de már új körülmények között. A község 95%-át mint németajkú lakosságot kitelepítették Németországba és helyükbe az ország minden tájáról (Felvidék, Erdély, Délvidék ...) települtek be új családok, köztük többen református vallásúak is. Az eredeti gyülekezet mintegy 150 főre növekedett. Az istentiszteleteket és bibliaórákat akkoriban a Nagy Pál-féle vendéglő nagytermében tartották. Itt már az egyháztagok vallásos előadásai is helyet kaphattak.

1948-ban Nagy Pál, a gyülekezet gondnoka családi házat igényelt a gyülekezet részére, amelyből a tulajdonost kitelepítették.

Ebben a házban üzlethelyiség is volt, ezt alakították át imateremmé, ezt használta gyülekezetünk 2018-ig. Ezután a katolikus általános iskola, majd az evangélikus templom (valamint a Farkasréti úti épület, időleges lelkészi hivatalként) adott helyet gyülekezetünknek, amíg 2021. augusztusában beköltöztünk a Budaörs, Szabadság út 71. sz. alatti új templomunkba.

1948 szeptember első vasárnapján alakult meg Budaörs községben az első református gyülekezet Virágh Béla lelkipásztor vezetésével.

Eddigi lelkészeink: Dr. Tarr Kálmán (1953-1963); Debreczeni István (1963-1964); Viczián János (1964-1974); P. Tóth Béla (1974-1982); Berkesi Gábor (1982-1993); Petőné Püski Ilona (1993- ), Czakó Zoltán (2022-).

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A templomunk építésének új szakasza érkezett el. Az első Istentiszteletünket az új templomunkban 2021. augusztus 22-én tartottuk. 

Templomszentelő ünnepségünk 2022. április 24-én történt, Balog Zoltán püspökünk igehirdetésével.

 

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. Amennyiben folytatja a böngészést az oldalainkon, úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a cookie-k fogadása ellen.