Kedves Szülők!

 
Leendő első osztályos gyermeküket szeretettel várjuk a református hit- és erkölcstan órákon. Kérem, tekintsék meg bővebb tájékoztatónkat az alábbi Bemutató letöltésével. További kérdéseikkel a bemutatóban található elérhetőségeken kereshetnek.
 
 
 Bemutató - LINK
 
 
Áldást, békességet!
  

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 2013 óta egy új lehetőséget nyújt a családok számára. Minden állami általános iskolában a szülők két tantárgy közül választhatnak a gyermekük számára: erkölcstan, ill. hit- és erkölcstan. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Kérdés felelet formájában ezt gyűjtöttük össze a cikkben.

Hol tájékozódhat a szülő arról, hogy az adott állami iskolában mely egyházak szerveznek hittanórát és mi az elérhetőségük?
Gyermeke iskolájában az iskola honlapján, plakátokon (és más, helyben megszokott módon) teszi közzé az iskola, hogy mely felekezetek jelezték a kötelezően választható hit- és erkölcstan megszervezési szándékukat. Közreadják az illetékes egyházközség elérhetőségeit is.

Kell-e fizetni a hit- és erkölcstan órákért?
Nem. Az erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstan óra az iskolai órarend része, így ingyenes. A fakultatív hit- és erkölcstan órák – bár nem az iskolai órarend részei – de szintén ingyenes alkalmak.

Mi a különbség az erkölcstan és a hit- és erkölcstan óra között?

  Hit- és erkölcstan Erkölcstan
  Állandó, változásmentes ÉRTÉKREND közvetítése, mely kialakulása a "JÓ" szeretetén alapul Időben változó pozitív erkölcsi beállítódás elősegítése, mely a "JÓ" ismeretén alapul
Helyszíne:  iskola termei vagy egyeztetés alapján az adott egyházközség termei iskola tantermei
Szervezője:  a területileg illetékes egyházközség  illetékes iskola
Az órát tartja:  a gyülekezet által megbízott lelkipásztor, hitoktató iskolai alkalmazott: tanító, etika tanár, pedagógus
Felkészítés: hit- és erkölcstan oktatói, lelkipásztori, vallástanári végzettség (4-6 év)  60 órás kötelező képzés felső tagozatban
Tartalma: felekezeti alapon hitéleti nevelés: Bibliaismeret, keresztyén értékrend és szemléletmód Konszenzus etika, világnézetileg semleges alapokon

 

Hetente milyen órakerete van a kötelezően választható hit- és erkölcstannak?
Hetente egy, ami évente összesen 36 órát jelent.

Mit kell tennem, ha református hit- és erkölcstanórára szeretném a gyermekemet járatni?
Jeleznie kell az iskola felé ezt a szándékát írásban. Ennek a határideje az 1. évfolyamos tanulók esetében a beiratkozás, a többieknél pedig május 20.

Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat?
Az iskola területe szerinti illetékes helyi református egyházközség által megbízott személy: a lelkipásztor vagy református hittanoktatói végzettséggel rendelkező, felkészült pedagógus.

Tanulnak-e erkölcstanon előkerülő témákról a hittanos gyerekek?
Igen, a hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Minden évfolyamon, a bibliai történetekhez kapcsolódóan szóba kerülnek erkölcstani témák. Pl. család, barátok, kortárs csoport hatása, lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia, stb

Miért jó, ha a gyermekemnek a református hit- és erkölcstan órát választom?
A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete. A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek. Isten Igéje és a Szentháromság Isten örökkévaló üzenete áll a középpontban, mely ma is életünk alappillére lehet. A bibliai történetek mellett, 5-8. évfolyamon a hit- és erkölcstan tanterv része az adott tanév történelem óráihoz kapcsolódóan egyháztörténelmi szemelvények megismertetése. Ezen órák során a gyermekek a történelem órán tanultakat is elmélyíthetik. E mellett több szempontból vizsgálhatják meg az adott történelmi korszakokat és eseményeket, illetve többlet információkat kaphatnak. Mindezeket úgy, hogy mind a bibliai történetek, mind az erkölcsi témák és az egyháztörténet esetében az ő vélhető fejlettségi szintjüket figyelembe véve, élménygazdaggá és érdekessé kívánjuk tenni az órákat.

Kötelező a hit- és erkölcstan 2013. szeptemberétől?
Nem kötelező a hit- és erkölcstan. Két tantárgy közül választhatnak a szülők: kötelező az erkölcstan és e helyett választható alternatíva a felekezeti hit- és erkölcstan. A tantárgy neve a továbbiakban: kötelezően választható hit- és erkölcstan (röviden: hittan)

Kapcsolódó anyag: Református kerettanterv (.pdf)
A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. Amennyiben folytatja a böngészést az oldalainkon, úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a cookie-k fogadása ellen.